آلکو کابل

گروه آلکو کابل متشکل از مهندسین خبره صنعت برق کشور میباشد که در عرصه صنعت برق از سال 1363 فعالیت مستمر داشته اند.آلکو کابل بخش خدماتی ما در قالب مطالب مطرح شده در سایت و حیطه فعالیت مادر حوزه برق فشار قوی و فشارمتوسط و لوازم و ابزار مرتبط با آن است.

مشتریان ما

آخرین اخبار و مقالات

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp