فیوز حفاظت از بانک های خازن فشارقوی

فیوز حفاظت از بانک های خازن فشارقوی

مسوولیت مهم فیوز حفاظت از بانک خازنی ، ایزوله و جداکردن خازن اتصال کوتاه شده (Shorted Capacitor) قبل از آسیب رساندن به تجهیزات جانبی و یا پرسنل و اپراتورها می باشد.
نقص فنی در خازن ها وقتی بروز می کند که دی الکتریک خازن ولتاژ اعمال شده را تحمل نکرده و یک مدار با جریان امپدانس پایین به وجود می آید .گرمای ایجاد شده بیش از حد بوده باعث افزایش فشار داخل محفظه خازن شده و موجب انفجار آن می گردد . فیوز قبل از رسیدن به این مرحله خازن را از مدار جدا می کند..

 

دانلود کاتالوگ فیوز بانک خازنی آلکو کابل

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp