فاز مترهای فشار متوسط

فاز مترهای فشار متوسط

 

فازمتر سالم برای تست و آزمایش بی برقی شبکه ها استفاده می شودو یکی از مهمترین وسایل پیشگیری از حوادث فازمتر سالم است ، فازمترهای سالم می بایست قبل از  هر بار استفاده تست گردند که این کار یا با کمک تستر فازمتر انجام می شود که بصورت جدا وجود دارد و  یا با تستر موجود بر روی خود فازمتر انجام میشود که در این صورت با کمک آژیر یا روشن شدن چراغ موجود متوجه صحت کارکرد فازمتر می گردیم.

فازمتر با کمک دو یا چهار باطری قلمی معمولی و یا باطری کتابی راه اندازی می گردد و در صورت روشن نشدن چراغ و یا آلارم آن ابتدا باید باطری آن تعویض گردد و در صورت روشن نشدن آن با تعویض باطری بررسی لازم جهت تعمیر آن صورت پذیرد.

نکته مهم در استفاده از فازمتر این است که با توجه به تعریف شبکه بی برق در زمان کار با فازمتر کلیه شبکه های موجود برق دار تلقی شده و باید حریم کاری((3فوت یا 90سانتی متر))را با تمام سیمهای موجود در محل کار رعایت نمایند همچنین برای اینکه مانع بروز برق گرفتگی به علت از بین رفتن احتمالی عایقی فازمتر شویم لازم است فازمتر را با دست راست بگیریم تا در صورت بروز برق گرفتگی برق از مسیر قلب به بدن وارد نشود.رعایت موارد زیر در استفاده دستگاه الزامی است :بدلیل ظرافت خاص وسیله در هنگام حمل و نقل و استفاده از آن نهایت دقت به عمل آید تا ضربه ای به آن وارد نشود چون امکان شکستن یا معیوب شدن چراغ وسیله که بشیار حساس نیز میباشد . وجود خواهد داشت .قبل از استفاده از دستگاه آزمایش بمنظور کسب اطمینان ازسالم بودن آن ضروری است .

  فازمتر دوبل فشار متوسط :

فازمتر دوبل فشار متوسط یکی دیگر از وسایل ایمنی گروهی میباشد که بیشتر بخاطر رینگ ( موازی ) یا همرنگ نمودن خطوط بکار میرود . دو فاز متر که توسط کابلی بهم مرتبط بوده که در هنگام کار هر کدام از فازمتر ها در یک دست قرار میگیرند .البته بایستی توجه داشت که کابل رابط کاملا از بدن فاصله داشته باشد.با نزدیک شدن شاخک ها به فاز غیر همنام باشند لامپها که در وسط فازمتر تعبیه شده روشن نمیشود که مشخص می کند صرفا فاز کناری مدار اول با فاز وسطی مدار دوم همنام است و بهمین طریق میتوان هر سه فاز دو مدار را مشخص نمود . 

کاربرد فازمتر دوبل فشار متوسط و قوی

–  اين وسيله از دوفازمتر فشار متوسط و قوی كه به وسيله كابل رابط به هم متصل شده اند تشكيل می شود.

–  اين وسيله برای رينگ دو خط برقدار مورد استفاده قرار می گيرد كه به اين عمل به اطلاح همرینگ كردن گفته می شود

–  شيوه كار با اين نوع فازمتر بدين صورت است كه يكی از فازمترها در يك دست و فازمتر ديگر در دست ديگر قرار می گيرد.

برچسب ها و مارک ها

برچسب های زیر در استیک اصلی (Master Stick) قرار داده  می شوند.

–  كاربر يكی از فازها را به يك فاز از يك خط و فازمتر ديگر را به فاز خط ديگر تماس می دهد كه با اين تماس دو حالت پيش می آيد.

       حالت اول: چراغ وآژير فازمتر روشن نمی شود كه اين امر نشان دهنده هم فاز از دو خط است.(همرینگ می باشند)

       حالت دوم: چراغ وآژير فازمتر روشن می شود كه اين امر نشان می دهد دوفاز تماسی با فازمترها هم نام نيستند.

برچسب ها و مارک ها

برچسب های زیر در استیک اصلی (Master Stick) قرار داده  می شوند.

معرفی قسمت های مختلف برچسب و مارک های فازمتر دوبل فشار متوسط و قوی:

قوانین ایمنی

*  فقط پرسنلی که به طور کامل آموزش دیده اند می توانند از این فازمتردوبل مقایسه کننده استفاده کنند.

*  در استفاده از این فازمتر دوبل آگاه باشد اگر به نکات ایمنی توجه نشود، این سیستم در طراحی ولتاژ های بالا مرگبار و گشنده هستند.

*  قبل از استفاده از این مقایسه کننده فاز از تضمین و تمیزی لوازم جانبی و عاری از ترک و خراش های عمیق اطمینا ن حاصل شود.(در صورت تمیز نبودن فازمتر مقایسه کننده فاز، میتوان قسمت      فایبرگلاس این فازمتر دوبل را با پولیش پلیمری صیقل و تمیز کرد)

*  فقط از فازمتر مقایسه کننده مناسب استفاده شود و همپنین از درستی ولتاژ تست که برای تطبیق دادن فاز ها انجام میشود اطمینان حاصل کرد.

*  قبل و بعد از انجام آزمایش فازمتردوبل مقایسه کننده تست بهره برداری صورت بگیرد.

*  هیچ یک از بخش های یک فازمتردوبل فشار متوسط  و قوی بجز الکترود فازمتر، نباید بین فاز یا زمین اتصال برقرار کند.

*  فاصله امنیت کاری همواره باید رعایت شود.

*  دستکش عایق ایمنی، لباس محافظ و عینک در استفاده از فازمتردوبل فشار متوسط و قوی همواره باید رعایت و مورد استفاده قرار گیرد.

*  فازمتر های دوبل فشار متوسط و قوی فقط باید توسط یک نفر به کار گرفته شود.

*  فازمتر مقایسه کننده را فراتر از حد سطح ولتاژ موردآزمون وتست قرار ندهید(با رنگ قرمز سطح ولتاژ مشخص شده است)

*  فازمتر دوبل فشار متوسط و قوی به عنوان دستگاه آشکارساز ویا همگام ساز ولتاژ مورد استفاده قرار نمیگیرد.

*  این دستگاه متصل به سیم سرب ودر حال تست کردن  نباید بیشتر از 100 میلیمتر(10سانتی متر)از محافظ  دست (HAND Guard) را لمس کند.

*  قبل از استفاده از این فازمتر دوبل فشار متوسط و قوی درتست کارخانه، تابلوهای مونتاژ، تولیدکننده تابلو باید برای مناسب بودن فازمتر مقاسیه کننده  در چنین تستی مورد مشورت قرار گیرد.

*  همیشه قبل از تست حضوربین  فازها مورد بررسی قرار گیرد، همچنین قبل از تست بین فازها از ولتاژی که بینت هردو فاز است اطمینان حاصل شود.

*  فازمتر دوبل مقایسه کننده در ولتاژ های دائمی به مدت طولانی بیش از 1 دقیقه در هر 5 دقیقه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp