درباره ما

آلکو کابل از سال 1364 با عنوان “ابر رسانا ” (شرکت خدماتی خط ، پست و نیروگاه) با همکاری گروهی از مهندسین خبره شاغل در وزارت نیرو تاسیس و مشغول خدمات رسانی در صنعت برق میباشد.
از سال 1398 شرکت تصمیم میگیرد تا در راستای توسعه اهداف کمی در زمینه تجهیزات و لوازم الکتریکی فشار ضعیف و متوسط و لوازم ایمنی نیز شروع به فعالیت نماید.
سایت آلکو کابل (ALCUCABLE) نمایشگر رویکرد جدید ما به سمت معرفی تجهیزات با کیفیت و استاندارد شامل:
*ابزار و وسایل کار بر روی خطوط و پستهای فشار قوی و متوسط 
*لوازم ایمنی و اندازه گیری میباشد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp