سوابق آموزشی

  • آموزش وانجام تست رله ها از طریق Anydesk مهندس شمشیری پیمانکار پست برق غرب ∙
  • آموزش دوره های رله های حفاظتی مجتمع آذربایجان ازسال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۲۰ دوره ∙ آموزشی
  • آموزش نحوه کار با دستگاه تست امیکرون cmc356 شرکت مس کرمان
  • آموزش نحوه کار با دستگاه تست امیکرون cmc356 شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان ∙
  • آموزش نحوه تنظیم و بهره برداری از رله های زیمنس سیمان کنگان
  • آموزش نحوه تنظیم و بهره برداری از رله های زیمنس ایستگاه پمپاژ دشت گلفرج جلفا
  • آموزش نحوه تنظیم و بهره برداری از رله های vamp پست املاح معدنی اراک
  • آموزش نحوه تنظیم و بهره برداری از رله های اشنایدر شرکت گاز آذربایجان شرقی
  • آموزش رله وحفاظت در شبکه انتقال پرسنل برق منطقه ای آذربایجان

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp